www.5049.com

子曰:“吾十有五而志于学

发布时间:2019-11-05  |  点击:

  宰予午睡。子曰:“朽木不成雕也,粪土之墙不成圬也!于予取何诛?”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而不雅其行。于予取改是。”

  子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”子曰:“朝闻道,夕死可矣。”子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”正在陈绝...

  司马牛问君子。子曰:“君子不忧不惧。”曰:“不忧不惧,斯谓之君子已乎?”子曰:“内省不疚,夫何忧何惧?”

  子曰:“参乎,吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,新利体育,忠恕罢了矣。”

  子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”